Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste Hoitola Manna                                                           


1. Hoitola Manna oy, Ideaparkinkatu 4 37570 Lempäälä


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:Kristiina Salokangas

p.044 978 1761, hoitolamanna@gmail.com


3. Rekisterin julkisuus: Tietoja säilytetään vain Hoitola Mannan tarkoitukseen. Keräämme Hoitola Mannassa asiakasrekisteriä takaaksemme asiakkailemme turvallisen hoidon ja paremman laadun sekä jatkuvuuden hoitoihin.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tietojen kerääminen on asiakkaan hoitoa sekä ajanvarausjärjestelmää varten. Ajanvaraukseen Henkilötiedoista tallentuu nimi,  sähköpostiosoite ja  puhelinnumero, jos asiakas haluaa ne meille luovuttaa.  Esitietolomakkeeseen kysymme tarkempia tietoja kuten allergiat ja muuta huomioitavaa kohdan. Tämä on työntekijöiden ja asiakkaiden turvaksi. Myöhemmin voimme selvittää käynnin tarkoituksen ja esim. huomiot.  Asiakas saa itse päättää mitä tietoja luovuttaa, meillä löytyy tähän tarkoitukseen omat kaavakkeet. Kysymme myös erillistä lupaa valokuvaamiseen ja valokuvien julkaisemiseen esim. somekanavissa. Riskitietojen ollessa tiedossa meillä, takaa hoitolalle mahdollisuuden varoittaa hoidon ollessa epäsopiva tai terveydelle haitallinen. Asiakkaan valitessa hoito riskeistä huolimatta vastuu siirtyy asiakkaalle.

 

5. Rekisterin suojaus: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena ja rekisteri on suojattu ulkopuolisen käytöltä. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.


6. Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterin pitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilörekisteristä tai poistaa tiedot kokonaan.
Tietosujaseloste laadittu ja tarkastettu 25.5.2018